Välj en sida

Oscarsfors AB

– Kan du tipsa om någon bra bok för hängmattan?

– Hängmattor kan väl inte läsa.

Oscarsfors AB

Oscarsfors är ett litet ungt familjeföretag. Inom företaget finns ett bokförlag, Oscarsfors förlag.

Böcker

Ord i bild

En bok om bildspråk: betydelser och bakgrund

200 kr

Ordet är fritt

Innehåller korta reflektioner om mångahanda. Ingen risk att läsaren fastnar i någon röd tråd.

100 kr

Inga ord efter mig

En samling iakttagelser på några av livets strödda områden – somliga mycket strödda.

50 kr

Bolagstämma i praktiken

En teoribok och handledning i hur man förbereder och genomför en bolagsstämma.

Andra upplaga av denna bok utges av Norstedts Juridik AB. Beställning görs via www.nj.se.

Ordet är fritt

– Om du med ett enda ord skulle beskriva vilken form av potatis du tycker bäst om, vad skulle du säga då?
– Ordet är frites.

Alla som vill vara med i Svenska Kennelklubben räcker upp en hund.

Gandhi var född i en liten oansenlig kastby.

Livet har ingen bipacksedel.

Den oförglömliga soppan: minnestrone.

Åldern kan göra Dig mer skumögd, och erfarenheten kan göra Dig mer klarsynt

Kontakta oss

4 + 9 =