”Ytterligare några små, små utsnitt ur SVENSKA SPRÅKETS ÖDEN OCH ÄVENTYR”

ORDET ÄR FRITT – mycket fritt innehåller korta iakttagelser om spridda skiften i livet; somliga mycket spridda. Det finns ingen risk att läsaren trasslar in sig i någon röd tråd.

Bokens författare Sven Unger är – liksom så många andra i sin generation – född år 1947. Han har varit ordförande i Sveriges advokatsamfund.

Thorsten Leijonhielm har utfört teckningarna i inlagan. Hans illustrationer gör att denna bok blir inte bara ett litterärt, utan även ett konstnärligt unikum.

ORDET ÄR FRITT – mycket fritt
Omfång: 128 sidor
Typ av verk: inbunden
Pris: 151 kr inkl. moms (142 kr exkl. moms)
Utgiven: 2015
Författare: Sven Unger
Illustratör: Thorsten Leijonhielm
ISBN: 978-91-85333-63-9
Beställningar: order@bokorder.se

”En handledning i hur man förbereder och genomför en bolagsstämma.”

Bolagsstämma i praktiken. En teoribok är en handledning i hur man förbereder och genomför en bolagsstämma. Boken innehåller en rad praktiska exempel på många vanliga och några ovanliga situationer, och anvisningar om hur man lämpligen hanterar dessa situationer. Boken behandlar bl.a. kallelser, och den går steg för steg igenom varje punkt på en årsstämma, och beskriver hur man fattar beslut på stämman. Boken innehåller också en utvidgad – vilket ingen tidigare trott vara möjligt – version av författarens klassiska uppsats Om protokoll. En särskild avdelning med förvånansvärt korta svar på vanliga frågor ger läsaren ett handtag då det är ont om tid. Det är ju så ibland.

Bolagsstämma i praktiken. En teoribok.
Omfång: 282 sidor
Typ av verk: inbunden
Pris: 275 kr inkl. moms (259 kr exkl. moms)
Utgiven: 2014
Författare: Sven Unger
Illustratör: Thorsten Leijonhielm
ISBN: 978-91-85333-43-1
Beställningar: order@bokorder.se

”Vi människor är ju så olika.
Och det är väl en himla tur det,
om man tänker på hur somliga är.”

Inga ord efter mig är författad av Sven Unger (advokat och tidigare ordförande i Sveriges advokatsamfund). Boken har undertiteln ’Ett litet, litet utsnitt ur svenska språkets öden och äventyr’, och innehåller en samling iakttagelser på några av livets strödda områden – somliga mycket strödda. Flera av dessa områden har varit iakttagna tidigare, men sannolikt aldrig så ytligt. Och rimligtvis aldrig så osammanhängande. Boken illustreras av Thorsten Leijonhielm.

Inga ord efter mig
Omfång: 152 sidor
Typ av verk: pocket
Pris: 90 kr inkl. moms (85 kr exkl. moms)
Utgiven: 2012
Författare: Sven Unger
Illustratör: Thorsten Leijonhielm
ISBN: 978-91-85333-43-1
Beställningar: order@bokorder.se

Finns nu som talbok på www.legimus.se

Oscarsfors AB är ett litet ungt familjeföretag som ägs av Kerstin och Sven Unger. Inom företaget finns ett bokförlag, Oscarsfors förlag, som under 2015 utkommit med sin tredje bok. Böckerna distribueras av eddy.se ab. Oscarsfors verksamhet består också av konsulttjänster inom HR-administration samt stiftelseadministration.