Välj en sida

Oscarsfors AB

– Kan du tipsa om någon bra bok för hängmattan?

– Hängmattor kan väl inte läsa.

Oscarsfors AB

Oscarsfors är ett litet ungt familjeföretag. Inom företaget finns ett bokförlag, Oscarsfors förlag.

Böcker

Ordet är fritt

Innehåller korta reflektioner om mångahanda. Ingen risk att läsaren fastnar i någon röd tråd.

151 kr

Bolagstämma i praktiken

En teoribok och handledning i hur man förbereder och genomför en bolagsstämma.

275 kr

Inga ord efter mig

En samling iakttagelser på några av livets strödda områden – somliga mycket strödda.

90 kr

Ordet är fritt

– Om du med ett enda ord skulle beskriva vilken form av potatis du tycker bäst om, vad skulle du säga då?
– Ordet är frites.

Alla som vill vara med i Svenska Kennelklubben räcker upp en hund.

Gandhi var född i en liten oansenlig kastby.

Livet har ingen bipacksedel.

Den oförglömliga soppan: minnestrone.

Åldern kan göra Dig mer skumögd, och erfarenheten kan göra Dig mer klarsynt

Kontakta oss

1 + 13 =